top of page

Turkey

Collaborator's Page

Ugur Sak

Biography

IMG_20190705_185118.jpg

Ugur Sak is Professor and founding Director of the Center for Research and Practice for High Ability Education at Anadolu University and the founding editor of the journal “Talent” formerly known as the Turkish Journal of Giftedness and Education. The Center has served talented students in math and science since 2007. He founded the graduate programs (MS & PhD) in gifted education and the Division of Gifted Education at Anadolu University. He had chaired the programs from 2006 to 2019. In addition to his works at the University, he founded the K8 gifted education program at Anabilim Schools in Istanbul and continues as the consultant of this program. With a team of teachers, he developed K8 curriculum in science, math, language and social studies of this program.

 

He got eight research grants as a principle investigator in the last ten years and he led a large-scale grant with 61 academic staff and 80 teachers to develop the K12 national curriculum for gifted students in 28 subject areas, including math, science, and technology, funded by the Ministry of Education.

 

He gave invited and keynote lectures in national and international conferences. He is in the editorial boards of several journals in gifted education. He has been an active participant in social networks in gifted education, being an executive board member of the Asia-Pacific Federation on Giftedness and a member of the qualification committee of the European Talent Support Network. He organized a national and an international conference on gifted education.

He advised five doctoral dissertations and 24 master’s theses. His scientific research has focused on the development of original models on the identification and education of gifted students, assessment of creativity and intelligence. He is the author of Selective Problem Solving Model, Creative Reversal Act, Anadolu Sak Intelligence Scale (ASIS), and co-author of Creative Scientific Ability Test and Test of Scientific Creativity Animations for Children (TOSCAC). He has published articles, books and book chapters both in English and Turkish.

Uğur Sak, Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucu müdürü ve daha önce Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi olarak bilinen “TALENT” dergisinin kurucu editörüdür. Sak, Anadolu Üniversitesi'nde özel yetenekliler eğitimi alanında lisansüstü programları (yüksek lisans ve doktora) ile Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalını kurmuş, 2006-2019 yılları arasında anabilim dalı başkanı olarak görev almıştır. Üniversitedeki çalışmalarına ek olarak İstanbul'daki Anabilim Okullarında özel yetenekliler eğitim programını kurmuş ve bu programın danışmanlığını sürdürmeye devam etmektedir. Sak, son on yılda proje yürütücüsü olarak sekiz araştırma için araştırma ödeneği almıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen, özel yetenekli öğrenciler için 28 derste K12 ulusal öğretim programlarının geliştirilmesi projesinin yürütücülüğünü yapmış, 61 akademisyen ve 80 öğretmen ile birlikte programları geliştirmiştir. Sak, ulusal ve uluslararası konferanslarda davetli konuşmalar yapmıştır. Özel yeteneklilerin eğitimi alanında birçok derginin yayın kurulunda yer almaktadır. Özel yeteneklilerin eğitimindeki sosyal ağlarda aktif bir katılımcı olan Sak, Asia-Pacific Federation on Giftedness yönetim kurulu üyesi ve European Talent Support Network yeterlilik komitesi üyesidir. Ayrıca özel yeteneklilerin eğitimi konusunda bir ulusal ve bir uluslararası konferans düzenlemiştir.

Sak, beş doktora tezi ve 24 yüksek lisans tezi danışmanlığı yürütmüştür. Bilimsel araştırmalarında, özel yetenekli öğrencilerin tanılanması ve eğitimi konusunda orijinal modellerin geliştirilmesi, yaratıcılık ve zekanın değerlendirilmesi üzerine odaklanmıştır. Seçici Problem Çözme Modeli (SPÇ), Yaratıcı Zıt Düşünme Tekniği (YAZID), Anadolu Sak Zeka Ölçeği’nin (ASIS) yazarı, Bilimsel Yaratıcılık Testi ve Çocuklar için Animasyonlu Bilimsel Yaratıcılık Testinin (TOSCAC) ortak yazarıdır. Sak, İngilizce ve Türkçe makaleler, kitaplar ve kitap bölümleri yayınlamıştır.

bottom of page